• June 24, 2024

ಕಾಯರ್ತಡ್ಕ: ನಂದಗೋಕುಲ ಗೋಶಾಲೆ ಕಳೆಂಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಂದಗೋಕುಲ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ

 ಕಾಯರ್ತಡ್ಕ: ನಂದಗೋಕುಲ ಗೋಶಾಲೆ ಕಳೆಂಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಂದಗೋಕುಲ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ

ಕಳೆಂಜ: ನಂದಗೋಕುಲ ಗೋಶಾಲೆ, ಕಾಯರ್ತಡ್ಕ ಕಳೆಂಜ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ 26 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಂದಗೋಕುಲ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂದಗೋಕುಲ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಂಚಲನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಪಂಚಶ್ರೀ, ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ವೀವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಕಳೆಂಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾ| ಎಂ.ಎಂ ದಯಾಕರ್ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!