• July 25, 2024

Tags :Jumma

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ

ತೌಹೀದ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸುನ್ನತ್‌ಕೆರೆ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಖುತುಬ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ

ಕುವೆಟ್ಟು; ತೌಹೀದ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸುನ್ನತ್‌ಕೆರೆ ಕುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಈದುಲ್ ಫಿತರ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತಸುನ್ನತ್’ಕೆರೆ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಖುತುಬ ಮತ್ತು ಈದ್ ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ತೌಹೀದ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಖತೀಬ್ ನವಾಝ್ ಮೌಲವಿ ಖುತುಬಾ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಜಮಾಅತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.Read More

error: Content is protected !!